FPDF error: Not a JPEG file: https://image.bokus.com/images/9789138246009_200x_ekologisk-kompensation-sou-201734-atgarder-for-att-motverka-nettoforluster-av-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster-samtidigt-som-behovet-av-markexploatering-tillgodoses-betankande-fran-utredn_haftad.jpg